Over ons 

Jaap van der West

 

Jaap is de algemeen directeur van Vertisol. Jaap is verantwoordelijk voor alles wat met sales te maken heeft. 

 

Jaap leidt zelf ook een aantal projecten

Ingrid van der West

 

Ingrid is bij Vertisol verantwoordelijk voor de Financiën, HRM en voor alles wat te maken

heeft met veiligheid en kwaliteit (ISO).

Leo van der West

Leo is onze dierplaagbestrijding specialist, en terrein manager.

 

Peter Udema

 

Peter is uitvoerder en werkt nauw samen met Werkplein Fivelingo, woningstichtingen, zorginstellingen en een aantal gemeenten.  

Peter beheert het groenonderhoud in zijn eigen regio, en alle gladheid bestrijding.

Roelof Harders

Roelof is uitvoerder, en werkt nauw samen met Werkplein Fivelingo, woningstichtingen,  zorginstellingen en een aantal gemeenten.

Roelof beheert het groenonderhoud in zijn eigen regio, en beheert de bomenkap.

Freerk Bruinsma

 

Freerk is de calculator en werkvoorbereider bij Vertisol. Indien gewenst, maakt Freerk tevens complete autocad tekeningen. 

 

Sandra Hoetjer 

Sandra is projectassistente, en eerste aanspreekpunt voor alle vragen. Ze ondersteunt alle afdelingen daar waar nodig. Tevens heeft ze taken als managementassistente, receptioniste en telefoniste.

 

 

Missie

 

Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting BV wil voor haar werknemers, opdrachtgevers en leveranciers een betrouwbare integere, maatschappelijk betrokken proactieve partner zijn op het gebied van aanleg en onderhoud van groen en terreinonderhoud waarbij ruimte is voor maatwerk. Duurzaam en sociaal verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk.

 

Vertisol wil onderscheidend zijn in de wijze waarop zij het probleem of de vraag van een opdrachtgever oplost. Bij het bedienen van de opdrachtgever staan persoonlijke aandacht, kwaliteit en het nakomen van afspraken centraal. Daarom investeren wij graag in de relatie met onze opdrachtgevers omdat dat volgens ons de manier is waarop we werkelijk kwaliteit kunnen leveren.

 

Het is de uitdaging van onze gemotiveerde en goedopgeleide medewerkers om de vraag van de opdrachtgever op de voor hem meest geëigende manier op te lossen en te ontzorgen.

 

 

Visie

Vertisol wil graag (maatschappelijk) verantwoord groeien, duurzame relaties onderhouden met medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers en winstgevende wijze activiteiten ontplooien in de groenvoorziening branche. Daarnaast is het streven om 5% rendement te realiseren in de huidige marktsegmenten, waarbij expansie gerealiseerd moet worden door het uitdragen van onze duurzame, maar ook innovatieve oplossingen en door bestaande en nieuwe klantenrelaties zorgvuldig te beheren.

Dit alles stelt hoge eisen aan de kennis en vakmanschap van onze medewerkers, de manier van werken en het materieel. Daarom investeren we in opleidingen, nascholing, bedrijfsmiddelen en verbetering van onze organisatie.

 

Daarnaast hebben we oog voor mensen met een beperking of achterstand op de arbeidsmarkt. We ondersteunen deze mensen door ze een stage of werkplek aan te bieden.

Harrie Troff

Harrie is uitvoerder voor alle projecten met grondverzet en bestrating, en alle overige projecten buiten het groenonderhoud om.

Miranda Koning

 

Miranda zorgt voor de administratie, het inboeken van de facturen en het verwerken van de weekstaten. 

Richard Kerkstra

Richard is een werkvoorbereider in opleiding. Hij assisteert in de werkvoorbereiding bij groene en civiele projecten.

© 2015 Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting BV

  • LinkedIn Clean